Thursday, May 27, 2010

LATIHAN PENGUKUHAN (CERITA HIKAYAT CENDAWAN PUTIH)

LATIHAN PENGUKUHAN (CERITA HIKAYAT CENDAWAN PUTIH)
SOALAN 1
Berdasarkan cerita Hikayat Cendawan Putih daripada teks Seuntai Kasih Secebis Harapan, jawab soalan-soalan berikut:

(a) Nyatakan empat perwatakan Tuan Puteri Pelinggam Cahaya. [4 markah]

(b) Huraikan empat perbandingan perwatakan Raden Kesuma Wati dengan
Raden Kesuma Ningrat. [8 markah]

(c) Jelaskan empat nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut. [8 markah]

No comments:

Post a Comment