Thursday, May 27, 2010

ANALISIS SOALAN KESUSASTERAAN MELAYU STPM KERTAS 1. 922/1

ANALISIS SOALAN KESUSASTERAAN MELAYU STPM KERTAS 1. 922/1
TAHUN 2001 – 2009
Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional

TAHUN & TAJUK
2001
- Cerita Jenaka
- Sastera Panji
2002
- Cerita mitos
- Sheikh Daud al Fatani
2003
- Cerita Legenda
- Kepahlawanan
2004
1. Sastera Hikayat
2. Persoalan Dan Latar Masyarakat
2005
1.Kesusasteraan Undang-undang
2. Cerita binatang.
2006
1.Maksud dan ciri sastera sejarah
2.Sastera zaman Hindu-Islam
2007
1.Sastera Kitab
2. Raja Ali Haji
2008
1.Cerita mitos (jenis-jenis)
2.Tokoh Bukhari al-Jauhari
2009
1.Tokoh yang mempelopori penciptaan & Penulisan syair Melayu, Jenis tema syair Melayu & Fungsi syair
2. Ciri sastera lisan & sindiran pengarang terhadap cerita jenaka.

Bahagian B : Sulalatus Salatin

TAHUN & TAJUK
2001
- Pengaruh luar (Hindu & Islam)
- aspek moral dalam peristiwa Tun Jana Khatib

2002
- Pengajaran & Pendidikan Moral
- Unsur luar biasa
2003
- Kerakyatan (kesetiaan & ketegasan hamba Melayu)
- Unsur lucu

2004
3. Soalan petikan wasiat ms 171-172
4. Watak Perwatakan Tun Perak

2005
3.Petikan ms 132.( Muslihat T.P.Putih)
4.Nilai kem. dan Keruntuhannya

2006
3.Lima peristiwa berulang-ulang
4. petikan ms 244-245

2007
3.Petikan 193-194 (Sultan Mahmud)
4.Petikan ms 133 (episod dramatik)

2008
3.Bendahara T.Perak (Kebijaksanaan)
4.Susun lapis masyarakat Melayu Melaka

2009
3. Tema
4. Makna lambang watak binatang dan Peranan watak bukan manusia


Bahagian C : Prosa Melayu Tradisional

TAHUN & TAJUK
2004
5. Bustan al-Salatin- 218-220
6.Hik. Misa Taman Jayeng Kusuma

2005
5.Hikayat Hang Tuah ms 162
6.Hik.Raja Donan ms 64-65

2006
5.Asal-usul Kejadian Dunia
6.Kejenakaan Pak Pandir

2007
5.Pend Moral (Katak M.Gergasi)
6. Persoalan (Undang2 Laut Melaka )

2008
5.Hik. Raja Donan
6. Hik. Hang Tuah

2009
5. Hik. 1001 Malam (Persoalan, perwtkn Shahar Zad, peristiwa dlm cerita)
6. Asal-Usul Kejadian Isi Dunia


Bahagian D : Puisi Melayu Tradisional

TAHUN & TAJUK
2004
7.Barzanji Kelahiran Junjungan
8.Seloka Pak Balung

2005
7. Mantera Pagar Rumah ms 366-367
8. Syair Perahu,ms 285-286

2006
7. Pantun berkait
8.Rubai Kemuliaan Insan

2007
7.Gurindam ms 300-301
8. Masnawi Budi ms 331

2008
7. Pantun 4 kerat ms 243
8. Qit’ah 339-340

2009
7. Berzanji ms 336-337
8. Pantun Sepuluh Kerat ms 264

No comments:

Post a Comment